ทัวร์ซาปา ฮาลอง 3วัน 2คืน 10,500 บาทจาก กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com

จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม โชว์การแสดงเพลงพื้นเมือง

ล่องเรือแม่น้ำหอม

แนะนำร้านอาหารในเวียดนามกลางอาหารอร่อย สะอาด

แนะนำโรงแรมในเวียดนามกลาง

โรงแรมทีเอสที สะอาด ปลอดภัย พนักงานบริการเยี่ยม

ทัวร์เวียดนามใต้7,500บาทโดยสารการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ - 3วัน 2คืน
  • รหัสทัวร์
    :  VNT005
  • ระยะเวลา
    :  3วัน 2คืน (7มื้อ)

รายละเอียดการเดินทาง : ดาลัด - น้ำตกดาตันลา – กระเช้าไฟฟ้า- วัดตั๊กลัม – ไนท์มาร์เก็ตดาลัด - CRAZY HOUSE พระราชวังบ๋าวได๋ หุบเขาแห่งความรัก ชมสถานีรถไฟเก่า ชมโบสถ์รูปไก่-สวนยดอกไม้เมืองหนาว
การเดินทาง เริ่มจาก กทม.สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รับได้ 35 ท่าน

ราคา 7,500 บาท

รับกรุ๊ปจอย ปี2561
เดือนธันวาคม 4-6 (วันพ่อ), 8-10, (วันรัฐธรรมนูญ), 29ธ.ค.-31ธ.ค.61 , 30ธ.ค.-1ม.ค.62 ,31ธ.ค.-2ม.ค.62 (วันปีใหม่)

รายการเดินทางโดยย่อ

 

วันแรก กทม. ดาลัด น้ำตกดาตันลา – กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – ไนท์มาร์เก็ตดาลัด
07.00 น. ทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ คณะทัวร์พร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR 
10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เวียดนามใต้ โดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VZ940
12.05 น. ถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG ดาลัดประเทศเวียดนามตอนใต้ จากนั้นผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง ดาลัดเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขา บรรยากาศสุดโรแมนติก สัมผัสอากาศเย็นตลอดทั้งปี พร้อมบริการอาหารกลางวัน มื้อกลางวัน (มื้อที่1) เดินทางสู่ น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด จากที่สูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ประดับนานาๆพันธ์
บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชมไนท์มาร์เก็ตดาลัด ที่นี่มีทั้งร้านขายอาหารริมถนน จักรยานให้เช่า ศิลปินวาดรูป ร้านขายสื้อผ้า หลากหลายเป็นเมืองเล็กๆ ที่หากใครได้มาจะหลงใหลกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย(พักดาลัด)

วันที่สอง ดาลัด CRAZY HOUSE พระราชวังบ๋าวได๋ หุบเขาแห่งความรัก ชมสถานีรถไฟเก่า ชมโบสถ์รูปไก่ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3) นำท่านชม CRAZY HOUSE โดยศิลปินชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบ๋าวได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยภายในเป็นห้องจัดแสดงของกษัตริย์เวียดนาม 
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังอาหารเดินทางสู่หุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขาซึ่งมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางล้อมลอบด้วยเนินเขาเตี๊ยๆปกคลุมด้วยไม้สนด้านบนเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย จากนั้น นำท่านชมสถานีรถไฟเก่า สถานีนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ฝรั้งเศส จากนั้นนำท่านชมวัดหลิงเฝือก หรือเจดีย์ Long Phoc Lat และนำท่านชมโบสถ์รูปไก่ ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะคล้ายรูปไก่ ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีอยู่ บริการอาหารมื้อเย็น(มื้อที่ 6) นำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักดาลัด)

วันที่สาม ดาลัด – สวนยดอกไม้เมืองหนาว กทม. 
บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อที่7) นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ