ทัวร์ซาปา ฮาลอง 3วัน 2คืน 10,500 บาทจาก กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน 11,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 แพคเกจทัวร์เวียดนามราคาถูก
โปรแกรมทัวร์เวียดนามแนะนำ
 แพคเกจทัวร์แยกตามประเภท
1.ทัวร์เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน โดยรถ 2.ทัวร์ฮานอย 2วัน 1คืน เครื่องบิน 3.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน เครื่องบิน 4.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา 4วัน 3คืน เครื่องบิน 5.ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน เครื่องบิน 6.ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 6วัน 5คืน เครื่องบิน 7.ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3วัน 2คืน โดยรถ 8.ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน โดยรถ 9.ทัวร์เว้ ดานัง 3วัน 2คืน เครื่องบิน 10.ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน เครื่องบิน 11.ทัวร์เวียดนามใต้โฮจิมินห์-กุจี 5วัน 4คืน โดยรถ 12.ทัวร์โฮจิมินห์(เจาะลึก) 2วัน 1คืน เครื่องบิน 13.ทัวร์โฮจิมินห์(หวุ๋งเต่า) 3วัน 2คืน เครื่องบิน 14.ทัวร์ดาลัด(เจาะลึก) 3วัน 2คืน เครื่องบิน 15.ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 4วัน 3คืน เครื่องบิน 16ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่(บินภายใน)4วัน 3คืนเครื่องบิน 17.ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 5วัน 4คืน เครื่องบิน 18.ทัวร์เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 6วัน 5คืน เครื่องบิน

แหล่งท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ

กรุงฮานอย

สุสานลุงโฮ

พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ

วัดเจดีย์เสาเดียว

เจดีย์เฉินกว๊อก

วัดหง๊อกเซิน

ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย์

ถนน 36 สาย

เมืองฮาลอง

อ่าวฮาลองเบย์

ถ้ำเด่าโก๋

หมู่บ้านชาวประมง

ตลาดกลางคืนฮาลอง

เมืองนิงห์บิงห์

ถ้ำตำก๊อก หรือ ถ้ำสามก๊ก

ล่องเรือฮาลองบก

เมืองซาปา

เขาฟานซีปัน

ตลาดเมืองซาปา

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

น้ำตกสีเงิน

ภูเขาฮัมรอง

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวเวียดนามกลาง

อุโมงค์วินมอกซ์

เมืองเว้

วัดเทียนมู่

พระราชวังไดโนย

สุสานไคดินห์

นครดานัง

เมืองฮอยอัน

วัดฟุกเกี๋ยน

สะพานเก่าญี่ปุ่น

บ้านโบราณฮอยอัน

ตลาดดองบา

วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดหลิงอึง

สะพานมือพระพุทธเจ้า

เขาบาน่าฮิลล์

ล่องเรือกระด้ง

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

ถ้ำพองยา

ล่องเรือแม่น้ำหอม

แหล่งท่องเที่ยวเวียดนามใต้

นครโฮจิมินห์

อุโมงค์กู๋จี

วัดเทียนหาว

โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม

ไปรษณีย์กลาง

โรงละครโอเปร่า

ตลาดเบ๋นถั่น

ทำเนียบรัฐบาล

พิพิธภัณฑ์สงคราม

หมู่บ้านชาวประมง

ทะเลทรายแดง

ทะเลทรายขาว

มุยเน่

ลำธารนางฟ้า

ดาลัท

สวนดอกไม้เมืองหนาว

น้ำตกดาตันลา

พระราชวังบ๋าวได๋ CRAZY HOUSE

หุบเขาแห่งความรัก

วัดพุทธในนิกายเซน

กระเช้าไฟฟ้า

ไนท์มาร์เก็ตดาลัด

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา 11,000 บาท จาก กทม.เครื่องบิน - 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  VNN007
 • ประเทศ
  :  โปรแกรมทัวร์เวียดนามแนะนำ
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียดนามเหนือ
 • ระยะเวลา
  :  4วัน 3คืน (11มื้อ)

การเดินทางทริปนี้ เริ่มเดินทางโดยสายการบินVIETJET  AIR
ระยะเวลา
4 วัน
รับได้
30 ท่าน
ราคา 11,000 บาท


วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม 10-13 ,11-14,12-15(วันคล้ายวันสวรรคต) ,17-20,20-23(วันปิยะ), 31ต.ค.-3พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน7-10 ,8-11(วันลอยกระทง)
เดือนธันวาคม 4-7 (วันพ่อ), 7-10(วันรัฐธรรมนูญ) 29ธ.ค.-1ม.ค.63 ,30ธ.ค.-2ม.ค.63, 31ธ.ค.-3ม.ค.63, (วันปีใหม่)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินไฮฟองเมืองไฮฟองเมืองฮาลองฮาลองไนท์มาร์เก็ต

12.30   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน  VIETJET  AIR โดยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.20   นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ906

17.15   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคทบี เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

ค่ำ       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดงแห่งมังกรหลบไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนามสองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม เป็นต้น พักที่  NEW STAR HOTEL/CITYBAY HOTEL/KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองฮาลองท่าเรือโห่งไกล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ถ้ำนางฟ้าเกาะไก่ชนเมืองนิงห์ปิงห์ล่องเรือฮาลองบกเมืองฮานอย

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) เดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่นี่เช้าตรู่จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือ เรือจะเป็นเรือไม้โบราณ มีห้องน้ำ ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้ำ เรือจะจอดให้ลง และ ออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่งโดยไม่วนกลับที่เดิม นำท่านล่องเรือ อ่าวฮาลองเบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทำให้มองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆกันไปตามจินตนาการ และที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พักที่ DELIGHT HOTEL/MOON VIEW HOTEL/FRIST EDEN HOTEL/CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองฮานอยเมืองลาวไกด่านเวียดนามเมืองซาปาหมู่บ้านชาวเขาก๊าดก๊าดน้ำตกสีเงินภูเขาปากมังกรซาปาเลิฟมาร์เก็ต

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) นำท่านออกจาก เมืองฮานอย มุ่งหน้าสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา (ใช้เวลาเพียง 45 นาที) นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าดก๊าด หรือ CAT CAT VILLAGE ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน ตลอดการเดินทางชม จะมีชาวบ้านนำสินค้าออกมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน มีความสูงถึง 100 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในซาปา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปชม ภูเขาปากมังกร เป็นภูเขาที่อยู่กลางเมืองซาปา

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูสุกี้หม้อไฟ (7) หลังจากมื้อเย็นแล้วพาทุกท่านมา ช็อปปิ้งที่ ตลาดซาปาเลิฟไนท์มาร์เก็ต พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองซาปานั่งรถไฟเมืองซาปานั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปันเมืองฮานอยสะพานแสงอาทิตย์ทะเลสาบคืนดาววัดหงอกเซิน ถน